Revízia: 5e07fc3c-9d75-4da8-aca1-1e6093327858

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 15:40, 2 Jún, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny