Revízia: 581cd8a3-008a-4924-a8aa-b3a2bc4f7e1c

Autor: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Časová značka: 08:17, 6 Marec, 2020

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt zaradenia-stavieb-do-dhm-2018

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny