Revízia: 51b20a5b-64b3-4551-ad4d-407e3742f998

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 14:58, 15 Júl, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny