Revízia: 4c211506-0b64-45e8-8159-0cdd121faf9e

Autor: Mesto Prešov

Časová značka: 15:35, 8 Máj, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt pocet-obcanov-podla-krstnych-mien

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny