Revízia: 4bf9ab62-886e-409d-9fd0-e96e9b85615e

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 10:25, 23 September, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny