Revízia: 4b9f8d69-f933-40aa-a1ea-1d13835c0b1f

Autor: migration-tool

Časová značka: 16:05, 30 December, 2015

Log správa:

REST API: Vytvor objekt hc39

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny