Revízia: 4785eb3c-3ffc-4348-8336-13282f8be5d5

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 07:16, 2 Jún, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny