Revízia: 4506d8d5-6d9b-42e6-a973-cf8655d2ed26

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 08:35, 17 Jún, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny