Revízia: 3ed51c39-635b-4dc3-a414-66b23a58460f

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 11:58, 27 Júl, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny