Revízia: 3d5e1faf-c3e8-4515-9a68-aa49f3be5520

Autor: migration-tool

Časová značka: 15:44, 30 December, 2015

Log správa:

REST API: Vytvor objekt http-egov-presov-sk-default-aspx-navigationstate-180-0-plac240-144120-5-1