Revízia: 3c7c63b9-4e6a-4b53-8427-3615bcc451f3

Autor: Mesto Prešov

Časová značka: 12:02, 8 August, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt http-egov-presov-sk-default-aspx-navigationstate-180-0-plac240-144107-5-1

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny