Revízia: 3a92f955-80a3-481c-8840-05f12782049d

Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Časová značka: 08:39, 25 Apríl, 2019

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt informacie-o-kvalite-ovzdusia-central-data-repository

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny