Revízia: 398325c8-5494-4d04-8302-8b3d4c3be19e

Autor: Mesto Prešov

Časová značka: 12:07, 8 August, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt http-egov-presov-sk-default-aspx-navigationstate-180-0-plac240-144107-5-1

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny