Revízia: 3695da3a-9b54-448f-9137-8fa9eb542d0d

Autor: migration-tool

Časová značka: 15:44, 30 December, 2015

Log správa:

REST API: Vytvor objekt http-egov-presov-sk-default-aspx-navigationstate-180-0-plac240-144107-5-1