Revízia: 307ed2b0-cf59-4222-a66c-9569927088a4

Autor: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Časová značka: 05:35, 2 Apríl, 2019

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt hc39

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny