Revízia: 2d7cacb4-0a0a-400c-838d-715c18177872

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 15:41, 2 Jún, 2016

Log správa:

REST API: Zmazať balík: upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny