Revízia: 2314fee0-ffc8-4ef9-b99d-a67e4f2599f8

Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Časová značka: 13:17, 28 November, 2018

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt informacie-o-kvalite-ovzdusia-central-data-repository

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny