Revízia: 16faadd6-1c36-42ea-9a04-2fdb1ffb833b

Autor: Mesto Prešov

Časová značka: 12:46, 10 August, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt http-egov-presov-sk-default-aspx-navigationstate-180-0-plac240-144120-5-1

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny