Revízia: 158d4f42-8186-40be-aeff-9bf409e28920

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 08:35, 17 Jún, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny