Revízia: 13d8e049-9da3-4efa-b139-a667fb2c3b60

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Časová značka: 04:10, 23 Január, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20171

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny