Revízia: 13ae96b6-1023-4ba6-864e-2e3ab3fbf7a0

Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Časová značka: 10:15, 16 Júl, 2018

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt pridelenie-projektov-manazerom-a-kontrolorom-interreg-v-a-sk-cz

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny