Revízia: 10149224-5fb4-454a-9f3f-be2724daba4f

Autor: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Časová značka: 08:05, 6 Marec, 2020

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt zaradenia-stavieb-do-dhm-2018

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny