Revízia: 0ea86e7c-31c3-48e2-809d-5562de4bb1fc

Autor: Mesto Prešov

Časová značka: 15:41, 8 Máj, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt pocet-obcanov-podla-krstnych-mien

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny