Revízia: 0ea1aa80-7bb2-496e-8623-d2d288ac6b74

Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Časová značka: 03:32, 7 Jún, 2020

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny