Revízia: 0db97633-9103-4aed-ad74-1589616bd80e

Autor: Mesto Prešov

Časová značka: 12:25, 7 August, 2017

Log správa:

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny