Revízia: 069d83cd-7259-4a85-bcce-4eccf59a0f41

Autor: Hydromeliorácie, štátny podnik

Časová značka: 07:08, 18 December, 2018

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt toky

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny