Revízia: 03ff90b3-fd9a-458b-a1ec-5a7419a770eb

Autor: Mesto Prešov

Časová značka: 12:30, 7 August, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt uradna-elektronicka-tabula-mesta-presov

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny