Revízia: 02d0b312-b485-4762-8673-a6359c9c7848

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 13:20, 27 Máj, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny