Revízia: 01ce2235-e4ce-4c15-9d38-24d46702b55e

Autor: Mesto Prešov

Časová značka: 12:34, 7 August, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt uradna-elektronicka-tabula-mesta-presov

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny