Všeobecná zdravotná poisťovňa

Približne 64 % obyvateľov Slovenska je poistených vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s. Ich priazeň sme si získali svojou profesionalitou a zodpovedným prístupom. Sme zdravotnou poisťovňou s najdlhšou tradíciou, s najväčšími skúsenosťami so zdravotným poistením a s kvalitným odborným zázemím. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti máme k dispozícii najväčší objem finančných prostriedkov, ktoré v plnej miere využívame v prospech našich poistencov. Máme širokú sieť pobočiek a expozitúr na celom Slovensku. Od roku 1998 sme členom Medzinárodnej asociácie zdravotných a vzájomných poisťovní – Association Internationale de la Mutualite (AIM) so sídlom v Bruseli.