1 nájdený dataset

  • Register zamestnancov vysokých škôl XML xsd

    "Register zamestnancov vysokých škôl zverejňuje základné informácie o zamestnancoch vysokých škôl v štruktúre (Meno Priezvisko, Vysoká škola,Fakulta, Zaradenie zamestnanca,...