1 nájdený dataset

  • Register partnerov verejného sektora Obľúbené api, json

    Register partnerov verejného sektora obsahuje údaje o partneroch verejného sektora, konečných užívateľoch výhod, oprávnených osobách a verejných funkcionároch