1 nájdený dataset

  • Recipienty XML

    Vodné útvary do ktorých sa vpúšťa odpadová voda a voda z povrchového odtoku.