5 nájdených datasetov

 • Úpravne vody XML

  Úpravňa vody je súbor objektov a zariadení na úpravu vody.
 • Odberné miesta XML

  Číselník odberných miest, v ktorých sa vykonávajú odbery vzoriek na kontrolu kvality vody.
 • Kanalizácie. XML

  Verejnou kanalizáciou prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem,...
 • Recipienty XML

  Vodné útvary do ktorých sa vpúšťa odpadová voda a voda z povrchového odtoku.
 • Spôsoby čistenia vody. XML

  Používaný spôsob čistenia vody na ČOV.