1 nájdený dataset

  • Počty volaní LTV 150 za rok 2016 CSV

    Štatistika hovorov na tiesňových linkách 150 za obdobie podľa mesiacov a krajov identifikované, neidentifikované, všetky, zdvihnuté, oprávnené