2 nájdené datasety

Formáty: xslx

  • Trhová cena poľnohospodárskej pôdy Obľúbené CSV xslx

    Priemerné ceny poľnohospodárskej pôdy (EUR/m2) v 12-tich vybraných okresoch SR: Dunajská Streda, Trnava, Nitra, Topoľčany, Liptovský Mikuláš, Žilina, Banská Bystrica, Rimavská...
  • Zoznam datasetov PMÚ SR XML xlsx xslx XLS

    Zoznam všetkých datasetov Protimonopolného úradu SR s plánom zverejňovania datasetov aj periodizácie ich aktualizovania.
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).