6 nájdených datasetov

Formáty: gml

 • Hranice užívania Obľúbené shp gml

  Dataset obsahuje hranice užívania deklarované žiadateľmi o priame podpory
 • Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS) Obľúbené gml shapefile

  LPIS je identifikačný systém poľnohospodárskych pozemkov. Predstavuje vektorové hranice poľnohospodárskej krajiny a nesie informácie o jedinečnom kóde, výmere, kultúre/využití...
 • Lesné pôdne jednotky HTML XML gml dbf

  Lesné pôdne jednotky podľa systematiky pôd lesov Slovenska používanej Národným lesníckym centrom Zvolen (Tomlan 1971, upravená 1984 a 1996). Popisné atribúty s priestorovými...
 • Bonitované pôdnoekologické jednotky (BPEJ) gml shapefile

  Bonitované pôdnoekologické jednotky (BPEJ) sú ohraničené v poľnohospodárskej krajine na základe kvality pôdy (pôdno-substrátová jednotka, hĺbka, skeletovitosť a zrnitosť pôdy),...
 • INSPIRE - Hydrografia gml

  Dátová sada ktorú poskytuje za rezort Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky Geodetický a kartografický ústav Bratislava, v spolupráci s organizáciami...
 • INSPIRE - Chránené územia gml

  Dátová sada INSPIRE - obsahuje vybrané triedy objektov, ktoré patria pod dátovú špecifikáciu INSPIRE Chránené územia. Objekty sú reprezentované vektorovou priestorovou zložkou a...
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).