1 nájdený dataset

Organizácie: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Formáty: XLS

  • Zoznam všetkých datasetov ÚNMS SR XLS

    Zoznam všetkých datasetov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky s plánom zverejňovania datasetov aj periodizácie ich aktualizovania.
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).