1 nájdený dataset

Organizácie: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice Formáty: XLS

  • Evidencia majetku XLS

    Inventarizačný majetok rozdelený podľa miestností v hárkoch - názov položky, inventrizačné číslo, počet/ ks, dátum zaradenia, výrobca.
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).