1 nájdený dataset

Organizácie: Plemenárska inšpekcia SR Nitra Formáty: XLS Tagy: Personalistika

  • Údaje z výkazu Práca 2-04 _Mzdy XLS

    Dataset obsahuje údaje o priemernom evidenčnom počte zamestnancov, mzdy- kategória EK 610, odvody do poisťovní EK 620 za I.Q 2018 - ŠS a VS.
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).