1 nájdený dataset

Licencia: Creative Commons Non-Commercial (Any) Formáty: CSV Tagy: dotácie

  • MDS_2020_MOSR CSV

    Dataset obsahuje dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP,...
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).