1 nájdený dataset

Organizácie: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Formáty: CSV .xlsx

  • Dotácie v pôsobnosti MZVEZ SR CSV .xlsx

    Dataset obsahuje dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP,...
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).