1 nájdený dataset

Organizácie: Ministerstvo vnútra SR Formáty: CSV XML url

  • Datasety v pôsobnosti SVS MV SR CSV url XML xlsx

    Zoznam viazaných živností, Zoznam remeselných živností, Register verejných zbierok, Zoznam obcí, Register združení obcí, Register združení právnických osôb, Register...
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).