1 nájdený dataset

Organizácie: Ministerstvo životného prostredia SR Formáty: shp

  • Využitie územia Corine Land Cover shp

    CORINE Land Cover je súčasťou Pan-Európskeho komponentu aktivity COPERNICUS. Jednou z úloh je mapovať stav a zmeny krajinnej pokrývky krajín Európy pomocou materiálov diaľkového...
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).