2 nájdené datasety

Licencia: Creative Commons CCZero Tagy: dopravná infraštruktúra Formáty: PDF Organizácie: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

  • Dopravné prieskumy PDF

    Dopravné prieskumy autobusovej, leteckej osobnej, železničnej osobnej a nákladnej dopravy a prieskum mobility
  • Kapacita železničných tratí v SR PDF

    Dataset obsahuje informácie o počte vlakov na úsekoch trate, voľnej kapacite, stupeň obsadenia traťovej koľaje pravidelnou dopravou, koeficient využitia za rok.
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).