Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ...

Z obsahu datasetu

Dataset obsahuje zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci programu Interreg V-A SK-AT v programovom období 2014-2020

Zdroj: Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci programu Interreg V-A SK-AT (PO 2014 – 2020)

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 16 September, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id5ad8df09-03f8-4cec-be63-d482e355a566
last_modifiedpred 7 dňami
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id32b0eceb-990a-4083-8536-70ac2f311ee2
Id revízií revision_id9ecdf14e-b070-40ad-8484-4c9c866cb0b5
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid