Zoznam využívaného otvoreného softvéru (open ...

Zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) NASES

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátods.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 31 Júl, 2017
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatods
Id ida127bd89-86c7-418e-b976-a8e64375596e
last_modifiedpred viac ako 4 rokmi
Správca maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id4747f0c5-1018-43df-9a47-770923540011
Id revízií revision_id30bc59db-450c-42c8-ad9b-2a5b2cdfee75
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid