Zoznam veľkých projektov OPII v. 9.1

Z obsahu datasetu

Veľký projekt je projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie (Európske štrukturálne a investičné fondy) definovaný v čl. 100 všeobecného nariadenia (Nariadenie EP a Rady (EÚ) č....

Zdroj: Zoznam veľkých projektov OPII

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 13 Júl, 2021
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 3 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
datastore_active1
Formát formatCSV
Id idcdad3829-8bf3-46af-a6eb-7f673aa6d808
Správca maintainer74297377-7AD7-4ED7-80CF-457EEA6E75AD
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idadbd73b7-6088-4a9b-b5d3-f5034e1f71a7
Id revízií revision_iddc89e7df-56b9-42c3-8930-fba864cbf224
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid