CSV formát 30.06.2019

Z obsahu datasetu

Žiadosť o poskytnutie NFP - dokument, pozostávajúci z formulára žiadosti a povinných príloh, ktorým žiadateľ o NFP žiada o poskytnutie NFP, a na základe ktorého RO prijme rozhodnutie o...

Zdroj: Zoznam schválených ŽO NFP OPII

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 8 Január, 2020
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 4 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id0f12d5c3-ffec-4473-9340-3bc0d58b4885
Správca maintainer74297377-7AD7-4ED7-80CF-457EEA6E75AD
Periodicita aktualizácie periodicitymonthly
position7
Resource Group Id resource_group_id9e05b134-c975-42e4-8a90-8c362f05ea3b
Id revízií revision_idf5d86492-00a2-4aec-9c35-c681410802f9
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid