Zoznam psov chovaných v meste Prešov (k ...

Z obsahu datasetu

Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov....

Zdroj: Zoznam psov chovaných v meste Prešov (k aktuálnemu dátumu)

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml.net.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 9 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml.net
Id id1800320f-f8ac-4d47-ba2b-95fa3cb98f9b
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position4
Resource Group Id resource_group_id2c21898d-24b1-477b-813a-734b6a37e492
Id revízií revision_id7c4877e1-459e-4dee-bc80-ff105f587be5
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid